Assessment center

Centrul de evaluare (Assessment Center) constituie una dintre cele mai eficiente metode de selecție, promovare și identificare a necesităților de dezvoltare a personalului. Acesta constă într-un ansamblu (și nu o sumă) de activități practice, interviuri comportamentale și evaluări psihometrice care, împreună oferă o bună predictibilitate a comportamentelor viitoare ale candidaților.

Centrul de evaluare poate constitui o alternativă la metodele tradiționale de selecție a personalului sau poate fi utilizat în situația în care mai mulți candidați prezintă un nivel asemănător de potrivire cu cerințele postului și este dificil de luat decizia de selecție.

Metoda centrului de evaluare este recomandată în cazul următoarelor categorii de poziții:
  • middle și top management;
  • specialiști;
  • posturi care necesită comunicare permanentă cu clienții sau cu partenerii de afaceri.

Pe plan mondial, candidații/angajații sunt frecvent evaluați în centre de evaluare; ca un indicator al răspândirii acestei metode poate fi menționat faptul că în anul 2013 se va organiza a 37-a ediție a ”Congresului Internațional pentru metodele centrului de evaluare” (International Congress on Assessment Center Methods). Și în România această metodă începe să fie utilizată, pe piața clujeană a forței de muncă firme ca Nokia sau SCR Grup apelând la centre de evaluare pentru selecția sau promovarea candidaților.

Serviciile de ”Centre de evaluare” oferite de Psitest Consult prezintă următoarele caracteristici:
  • elaborarea matricei competențelor care vor fi evaluate și a nivelului de dezvoltare cerut pentru fiecare în parte în baza unei analize riguroase a cerințelor postului și a modelului/arhitecturii competențelor valorizate de organizație;
  • selectarea acelor activități practice (jocuri de rol, exerciții de grup, studii de caz etc.) care evaluează cel mai acurat competențele incluse în centrul de evaluare și care sunt relaționate cu activitatea pe posturile vizate;
  • susținerea de interviuri structurate pentru obținerea de exemple de comportamente anterioare relevante pentru competențele evaluate;
  • utilizarea a cel puțin două surse de informații pentru evaluarea fiecărei competențe:
  • utilizarea produselor software specializate pentru înregistrarea și clasificarea observațiilor comportamentale cu scopul de a obține suficientă informație utilă;
  • elaborarea rapoartelor de feedback atât pentru angajator cât și pentru persoana evaluată și, la cerere, coaching pentru elaborarea unui plan de dezvoltare. 

Ultimele joburi