Capitalul uman – tezaurul organizațiilor

Capitalul uman este principalul factor de diferențiere al organizațiilor. Evaluând majoritatea celorlalte resurse ale unei companii, precum resurse financiare, strategii de business, tehnologii, brevete, instrumente de lucru/producție, etc, devine evident că ele sunt supuse unei deprecieri accelerate. În acest context, pare destul de clar faptul că printre cele mai valoroase resurse ale unei organizații avem OAMENII care o reprezintă.

În mediul economic din ce în ce mai competitiv, organizațiile își marchează poziționarea și elementele de diferențiere prin calitățile angajaților lor.

Succesul unui angajat sau al unui colaborator este influențat într-o măsură importantă de procesele de formare profesională în care acesta este implicat, de experiența dobândită, dar este influențat fundamental de personalitatea și propriul comportament.

Datorită acestui fapt, echipa INSPIRE HUMAN RESOURCES poziționează în prim plan în proiectele de recrutare pe care le derulează evaluarea potențialului și compatibilitatea cu cerințele postului în detrimentul instruirii și experienței candidațiilor.

Pentru a participa la succesul organizațiilor cu care colaborăm în vederea identificării capitalului uman potrivit, echipa noastră își concentrează interesul în câteva zone cu adevărat relevante: personalitatea, compatibilitatea cu cerințele postului, evaluarea și integrarea în organizație.


Personalitatea

Personalitatea este principala cauză pentru ceea ce va experimenta un angajat în rolul său din organizație din punct de vedere al performanței individuale.Prin personalitate înțelegem suma abilităților individului, motivațiile personale, atitudinile, potențialul, etc, iar personalitatea poate fi remodelată foarte lent.

Modalitatea optimă de a îmbunătăți performanțele individuale este de a adapta sarcinile curente ale postului la potențialul angajatului și nu invers.


Compatibilitatea cu cerințele postului

Un angajat performează atunci când este implicat în activități compatibile cu profilul său psihologic, dacă îndeplinirea sarcinilor curente pot converge către indeplinirea obiectivelor personale și dacă angajatul întrevede relevanța propriilor acțiuni pentru succesul organizației.

Cea mai frecventă eroare în organizații este de a plasa oamenii în poziții care nu sunt potrivite cu abilitățile deținute sau cu limitările personale care împiedică performanța.O evaluare prealabilă a compatibilității cu rolul pentru care este recrutată o persoană poate diminua semnificativ cazurile de neperformanță.


Evaluarea

Pentru a lua decizii cât mai potrivite în privința selecției viitorilor angajați ai unei organizații, deciziile trebuie bazate cât mai mult posibil pe indicatori măsurabili, obiectivi. Metodele noastre de evaluare sunt un mix de interviuri structurate și măsurători ale unor abilități, competențe sau comportamente, realizate prin instrumente acreditate sau dezvoltate de către echipa noastră.


Integrarea

O recrutare de succes are ca și continuitate mandatorie o integrare corespunzătoare. Fără a acorda o atenție corectă procesului de integrare a noului angajat, eforturile depuse în procesele de recrutare pot fi inutile.

Principalele arii de gestionat în integrare sunt acomodarea cu climatul organizațional, familiarizarea cu activitatea și sarcinile proprii, asigurarea cadrului suport pentru asimilarea de noi cunoștințe și asistarea în dobândirea noilor competențe relevante.